Ako správne natierať syntetickú farbu Synta?

 

Farba Synta je syntetický email, ktorý ma vysokú kryciu schopnosť. To znamená, že farebne prekryje a zjednotí štruktúru podkladného materiálu.

Pamätajme, že životnosť náteru nie je vždy závislá len od kvality farby. Veľký vplyv na trvácnosť náteru má príprava podkladu.

Ako správne postupovať pri maľovaní syntetickou farbou SYNTA?

Nátery kovových konštrukcií:

  • pred samotným natieraním je potrebné natieraný predmet očistiť od nečistoty, mastnoty, odstrániť okuje a hrdzu prípravkami na to určenými.

  • ako prvý aplikujeme základný náter SYNTADUR v 1 až 2 vrstvách.

  • ak je povrch drsný teraz je ten správny čas na jemné prebrúsenie plochy brúsnym papierom.

  • na takto pripravený povrch nanášame vrchný syntetický email v 1 až 2 vrstvách vo Vami zvolenej farebnosti. Druhý náter je vhodné nanášať po 24 hodinách. Na urýchlenie schnutia je možné syntetickú farbu SYNTU prisúšať do teploty 800C, čím sa skráti doba zasychania na 1,5 až 2 hodiny.

Drevené konštrukcie, omietky a betónové povrchy:

  • pred samotnými nátermi je potrebné mať podklad obrúsený, zbavený živice, očistený od všetkých nečistot.

  • drevený povrch je vhodné ošetriť ochraným náterom dreva, poprípade fermežou. Betónový povrch a omietky penetračným náterom, ktorý zjednotí savosť podkladu.

  • aplikujeme základný náter SYNTADUR v 1 až 2 vrstvách.

  • v prípade ak je potrebné, teraz je vhodný čas na jemné prebrúsenie povrchu.

  • po zaschnutí základného náteru nanášame 1 až 2 vrstvy náteru SYNTA. Druhý náter je vhodné nanášať až po 24 hodinách.Na urýchlenie schnutia je možné syntetickú farbu SYNTU prisúšať do teploty 800C, čím sa skráti doba zasychania na 1,5 až 2 hodiny.